menu

"ZAPAMIĘTANE - NIEZAPISANE" O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego

2016-08-30 10:49:29 (ost. akt: 2016-09-15 14:29:00)

Od 1 września Muzeum Mazurskie w Szczytnie zaprasza na wystawę fotografii Feliska Łukowskiego prezentujących życie zamojskich wsi w czasie II wojny Światowej

Na wystawie prezentowane są zdjęcia z kolekcji Feliksa Łukowskiego, będącej zapisem życia zamojskich wsi w latach 40. Autor wykonał blisko 1500 fotografii dokumentujących świat swoich rodzinnych Siemnic i okolicznych miejscowości. W ramach ekspozycji pokazujemy fotografie z czasu II wojny światowej. Mimo że to był niezwykle dramatyczny okres w dziejach Zamojszczyzny na zdjęciach nie ma wielu śladów wojny – pacyfikacji wsi, wysiedleń, Holokaustu, czystek etnicznych.
Kolekcja jest zapisem dziejów małej zbiorowości, są fotografie ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie przypominają głównie zdjęcia dokumentujące ekshumacje oraz pośrednio fotografie partyzantów, Niemców z Besarabii, Kozaków. Twórcy wystawy zestawiają fotografie z relacjami świadków: mieszkańców Siemnic, Wożuczyna, Rachań i okolic. W ich pamięci, inaczej niż na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym tragicznym wymiarze.

więcej na temat wystawy na stronie www.muzeumszczytno.art.pl