menu

Operacja pn. "Wieś to styl życia – w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”

2020-09-23 08:39:11 (ost. akt: 2020-09-30 13:37:13)

Opis operacji

Operacja pn. "Wieś to styl życia – w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”

Operacja ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i jest realizowana w ramach działania:
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju

W ramach operacji zostanie opracowana i wydana publikacji promocyjna pn.: „Wieś to styl życia - w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”. jako promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Tematem przewodnim będzie żywność, kulinaria i tradycyjna kuchnia mazurska z obszaru wsi mazurskich (zasięg ok. 10 powiatów z woj. warmińsko-mazurskiego).
Przepisy kulinarne oraz ich fotografie zostaną pozyskane przede wszystkim poprzez zorganizowane warsztaty kulinarne, tzw. pisanie treści na „żywo” („żywa książka”).
Warsztaty będą również świetną okazją na przekazanie im wiedzy m.in. nt. rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, małego przetwórstwa lokalnego, zbiorowych punktów sprzedaży, tworzenie wsi tematycznych, promocja i wytwarzanie kulinarnych produktów lokalnych.
Mają być, także sposobem na zaangażowanie lokalnej społeczności (7 gmin wiejskich powiatu szczycieńskiego) w tworzenie produktu lokalnego, co umożliwi jednocześnie pozyskanie fotografii dań ujętych w publikacji, przetestowanie pozyskanych przepisów kulinarnych, aktywizację mieszkańców wsi, prezentację i promocję dziedzictwa kulturowego i kulinarnego mazurskich wsi.

Efektem operacji będzie wydanie publikacji z katalogiem produktów i usług producentów rolnych, prezentacji gospodarstw agroturystycznych, wiejskich gospodarstw edukacyjnych oraz twórców, rękodzielników związanych z mazurską kulturą, wiosek tematycznych oraz tradycyjnych przepisów kuchni mazurskiej, opisanych w mowie mazurskiej z tłumaczeniem.

Dodatkowym efektem będą zorganizowane warsztaty kulinarne i spotkanie szkoleniowe z udziałem mieszkańców wsi, w tym rolników i osoby w przedziale wiekowym (18-35 r.ż.).

Promocja obszarów wiejskich i wysokiej jakości żywności wytwarzanej przez rolników.

Uczestnicy posiądą wiedzę nt. sprzedaży żywności przez rolników (m.in. zagadnienia formalno-prawne, w zakresie wymogów sanitarnych, przepisów podatkowych oraz marketingu oferowanych produktów), realizacji krótkich łańcuchów dostaw, zbiorowych punktów sprzedaży.

 https://m.powiatszczycienski.pl/2020/09/orig/stopkaa3-34545.png