menu

Szlak kajakowy rzeki Sawicy

2016-08-03 13:04:28 (ost. akt: 2016-09-27 11:35:07)

Trasa: Jez. Sasek Wielki - Jęcznik - Janowo - Sędańsk - jez. Sędańskie - jez. Sasek Mały - Kucbork Wiebark

Długość trasy: 47 km

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/sawica-mapa-6748.png

Szlak biegnie przez rynnowe jeziora takie jak Sasek Wielki. Większość trasy przebiega przez tereny lesiste i bagienne.

0 km - podróż rozpoczynamy w północnym krańcu jeziora Sasek Wielki, obieramy kierunek na południe.

2 km - przepływamy obok jednej z większych wysp. Tuż za nią znajduje się przewężenie jeziora, które wpływa do drugiego akwenu, na którym możemy spotkać ptaki: kaczki - czernice, gągoły, kormorany i czaple siwe. Z prawej las.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/splyw-saska-sawica-6749.png
Spływ Saska Sawica

3,5 km - kolejny przesmyk. Z prawej strony widać domki letniskowe w miejscowości Łysa Góra. Wkrótce pływamy do olejnego akwenu, który się powoli rozszerza. Tutaj znajduje się druga wysepka, na której możemy zobaczyć rybitwy zwyczajne i mewy śmieszki.

8,5 km - dwa półwyspy tworzą ostatni przesmyk. Wpływamy na południową cześć jeziora. Z lewej strony mijamy osadę Kobyłocha (tu znajduje się Ośrodek Wypoczynkowy „Łoś” idealne miejsce na odpoczynek, nocleg, posiłek), a z prawej bór zamieszkały przez kolonię czapli i kormoranów.

11km - płyniemy wzdłuż lewego brzegu, niedaleko miejscowości Jęcznik, wpływamy w rzekę Sasek. Około 500 m dalej przepływamy pod drogą Olsztyn-Szczytno.

12 km - po prawej stronie do rzeki Sasek wpada strumień Grom. Płyniemy doliną - po lewej stronie mamy lasy, po prawej stronie pola. Powoli brzegi podnoszą się.

14 km - przepływamy pod mostem torów kolejowych Olsztyn-Szczytno. Rzeka wije się wśród wysokich brzegów. Dużo zawalisk i pni w wodzie, które można pokonać. Tutaj zobaczyć możemy kolorowe zimorodki.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/szlak-rzeki-saska-sawica-6750.png
Szlak rzeki Saska Sawica

16,5 km - dopływamy na śródleśnego jeziorka Młyński Staw.

17,5 km - dociera do nas donośny szum wody z progu dawnego młyna. Tutaj czeka nas przenoszenie kajaków, ze względu próg i gospodarstwo pstrągowe, które trzeba ominąć (możliwość przewiezienia kajaków wózkiem pożyczonym od pobliskiego gospodarstwa rybackiego). Kajaki przenosimy po prawej stronie gospodarstwa.

18,3 km - wodujemy kajaki i płyniemy dalej. Teren staje się coraz bardziej bagnisty.

20,5 km - koryto rzeki się rozdziela. Sawica wspólnie z dopływającą rzeką Natać tworzy sieć kanałów i rowów (Uwaga: trudny odcinek). Wybieramy kanał środkowy.

22 km - po przedarciu się przez gąszcze wpływamy na jezioro Sędańsk. Otoczone jest ono lasami. Można tu zobaczyć Kanię czarną i rdzawą oraz błotniaka. Nadal kierujemy się na południe.

24 km - na południowym końcu jeziora bez trudu odnajdujemy odpływ Sawicy. Kawałek po wpłynięciu na rzekę przepływamy pod mostem drogowym. Dolina rzeki jest teraz otoczona torfowiskami, w oddali rozciągają się łąki, tzw. Mechowe Grądy.

29 km - miejscowość Sasek Wielki. Przepływamy pod mostem drogowym, przed którym znajduje się zabytkowa wieża strzelnicza. Rzeka wpływa do jeziora Sasek Mały (początkowo jezioro bardzo płytkie o mulistym dnie). Trzymamy się lewego brzegu, w oddali widzimy miejscowość Sasek Mały.

30 km - płynąc między trzcinami łatwo odnajdujemy odpływ rzeki z jeziora Sasek Mały. Kolejny most drogowy (Nowiny-Sasek Mały), pod mostem resztki starego drewnianego mostu.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/sawica1-6751.png
rzeka Sawica

34,5 km - most drewniany i ruiny dawnej Papierni, która w X w. stanowił a wraz z sąsiadującym Kucborkiem ważny ośrodek przemysłowy, zajmujący się wytopem żelaza, które transportowano m.in. do Malborka, gdzie wykorzystywano je do budowy Zamku Krzyżackiego. W 1656 roku wystygł ostatni piec hutniczy. Ośrodek został zmodernizowany i stworzono tu manufakturę produkującą papier. Od 1691 roku była to największa papiernia w Prusach.

40,5 km - miejscowość Kucbork. Murowana z nielicznymi drewnianymi chałupami. Na skraju wsi znajduje się cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej, z mogiłami żołnierzy armii rosyjskiej.

46 km - miejscowość Wielbark. Trzymając się lewego brzegu, przepływamy pod mostem betonowym, następnie mostkiem drewnianym (przeszkody w nurcie), kolejny most betonowy. Po prawej przystań kajakowa, po 200 m dalej Sawica uchodzi do Omulwi. Koniec szlaku.