menu

Szlak kajakowy rzeki Omulew

2016-08-03 12:57:13 (ost. akt: 2016-09-27 11:35:27)

Trasa: Jabłonka, jez. Omulew – Kot – Dębowiec – Głuch – Wesołowo – Wielbark.

Długość trasy: 48 km

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/szlak-rzeki-omulwi-6744.png

0 km - spływ rozpoczynamy w powiecie nidzickim w miejscowości Jabłonka, w północno - zachodniej części jeziora Omulew. Płyniemy w kierunku północno-zachodnim.

3 km - po minięciu cypla trzymamy się prawego brzegu. Zbliżamy się do wyspy z kolonią czapli siwych i kormoranów. 100 m dalej jest największa wyspa jeziora Omulew.

3,5 km - skręcamy w lewo w wąską cieśninę między wyspami i udajemy się w kierunku wschodnim.

5,0 km - wody jeziora znowu rozlewają się szeroko. Tam znajduje się piąta wyspa. Skręcamy na południe, trzymając się lewego brzegu.

5,5 km - zatoka, w której swój początek ma rzeka Omulew. Szerokości w tym miejscu 10 m. Brzegi bagniste i niedostępne, woda mało przejrzysta, dno muliste. Widać ślady żerowania bobrów - ścięte pnie brzóz i olch. Po lewej stronie stare żeremie.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/szlak-rzeki-omulwi1-6745.png
Szlak rzeki Omulew

6,5 km - mijamy mostek na drodze leśnej. Rzeka staje się płytsza, a dno częściowo przejrzyste. Po pewnym czasie bagna znikają a teren się podnosi.

11,5 km - przepływamy pod mostem na drodze z Nidzicy do Jedwabna. Po bokach wysokie brzegi, a pod mostem i za nim zwaliska starych pni - przejście trudne. Około 300 m za mostem wyłaniają się zabudowania miejscowości Kot.

13,0 km - płyniemy wzdłuż zwartych zabudowań miejscowości Kot, jednej z najpiękniejszych mazurskich wsi z XVII w. z zachowanymi zabytkowymi chałf1 upami. W tym miejscu rzeka zwęża się, a jej nurt jest silniejszy, pojawiają się w niej głazy narzutowe. We wsi przepływamy pod stosunkowo niskim mostem drogowym. UWAGA - pod mostem próg z ostrych kamieni, który należy pokonać z prawej strony mostu lub pieszo, przenosząc kajak. Za wsią w rzece spotykamy dużo głazów narzutowych.

14,5 km - leśnictwo Dębowiec, zwane też na starych mapach Przysowy. Już z daleka słychać szum spadającej wody dochodzący z ruin tamy i starego młyna. Tu czeka nas przenoszenie kajaków przez położoną wyżej drogę. Poniżej tamy rzeka ponownie silnie się zwęża, jest bardzo wiele zakoli, których pokonywanie utrudnia gęsta roślinność wodna porastająca brzegi.

19,5 km - bród, niegdyś na prawym brzegu była tu niewielka wieś Dębowiec Mały. W tym miejscu brzegi płytszego tutaj Omulewu łączy niewielka kładka.

20,0 km - z lewej strony strumień - Czarna Rzeka - wypływający z Jeziora Czarnego koło miejscowości Czarny Piec. Po 500 m dolina rzeki rozszerza się i rzeka staje się głęboka. Z prawej i z lewej strony rozciągają się torfowiska.

23,5 km - dolina rzeki zwęża się, widać sterczące pale, pozostałości mostu, którym niegdyś biegała droga do nieistniejącej już od 40 lat miejscowości Dębowiec Duży. Poniżej dolina ponownie się rozszerza.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/fauna-i-flora-rzeki-omulew-6746.png
Fauna i flora rzeki Omulew

25,5 km - przepływamy pod niewielkim, niskim mostkiem. Przy wysokim stanie rzeki mogą być problemy z przepłynięciem się pod nim.

27,0 km - ponownie zwężenie i kolejny mostek. Za mostkiem dolina rzeki znowu staje się szeroka, po obu jej stronach pojawiają się torfowiska (rezerwat Małga - prawdziwe królestwo żurawi, bekasów, dzikich kaczek, błotniaków, wydr, bobrów).

29,0 km - bród i resztki starego mostu (niegdyś biegła tędy droga z Rekownicy do nieistniejącej już wisi Małga). Po przepłynięciu 500 m rzeka zwęża się. Kolejny niski mostek, pod którym przepłynięcie może sprawić kłopoty.

33,5 km - dolina rzeki na krótko ponownie się rozszerza, wokół rozległ e torfowiska. Tu wpada do Omulwi struga Rekownica, płynąca z łańcucha śródleśnych jezior, z okolic miejscowości Rekownica i Piduń.

38,0 km - zabudowania miejscowości Wesołowo, usytuowanej przy lewym brzegu. We wsi znajduje się Muzeum Lniarstwa działające od 1980r. (tel. 89-621-81-04). Przepływamy pod mostem drogowym. Odtąd rzeka płynie wzdłuż szosy Wielbark-Jedwabno.

40,0 km - po lewej stronie miejscowość Głuch. Przepływamy pod mostem drogowym.

43,5 km - most drogowy. Po prawej stronie mijamy szkółkę drzew ozdobnych. Rzeka płynie pod parasolem olch i wierzb.

45,5 km - rzeka płynie wśród pastwisk, w oddali widać kościelnie Wielbarka.

47,5 km - Wielbark. Przepływamy pod mostem. 300 m dalej skręcamy w lewo, wpływając na rzekę Sawica i płyniemy 100m pod prąd. Po lewej stronie znajduje się "Piwiarnia Nad Sawicą ", cumujemy przy niej do specjalnie zabudowanych tam drewnianych kłdek. Koniec szlaku.

https://m.powiatszczycienski.pl/2016/08/orig/omulew-6747.png