menu

Szlak rowerowy Jedwabno-Lipniki-Małszewo-Burdąg-Jedwabno

2016-08-03 12:05:57 (ost. akt: 2016-09-27 11:36:23)

Gmina Jedwabno

Trasa: Jedwabno - Lipniki - Małszewo - Burdąg - Jedwabno

Długość trasy: 11 km, oznakowanie: kolor czerwony

Jedenastokilometrowy szlak rozpoczyna się w miejscowości Jedwabno. W centrum można zostawić auto, jeśli przywieliśmy rowery. Jest to niewątpliwie atrakcyjna oferta dla turystów, aktywnie spędzających urlopy. Trasa jest nieco trudna ze względu na sporą długość i różne rodzaje nawierzchni. Początek trasy wiedzie drogą utwardzoną, dlatego starsze dzieci pokonają ją bez przeszkód.

W Jedwabnie około 1375 roku Krzyżacy zbudowali zameczek myśliwsko – obronny. Powstał on na miejscu dawnego gródka galindzkiego. Najwcześniejszą wzmiankę o Jedwabnie, z roku 1383, znamy z dokumentu dotyczącego budowy zamku w Nidzicy, który mówi, iż do jego zbudowania wykorzystano wapno pochodzące z okolicznych wyrobisk. Zajmowali się tym bartnicy, których aż osiemnastu dało początek osadzie. We wsi znajdziemy zabytkowy kościół katolicki z 1930 r., budynek byłego szpitala z 1909 r., czy cmentarz ewangelicki na którym spoczywają żołnierze polegli w czasie odwrotu z bitwy pod Tannenbergiem. Duży i dobrze zaopatrzony sklep spożywczy stoi w okolicy, gdzie niegdyś znajdował się wspomniany pruski gród obronny a potem krzyżacki zamek myśliwski i również nie istniejący już kościół ewangelicki.

Wyjeżdżając z Jedwabna skręcamy na prawo, w ul. Olsztyńską, w kierunku zachodnim. Szosa jest uczęszczana, jednak pokonując jedynie ok. 1,5 kilometra skręcamy w prawo, w leśną drogę prowadzącą do wsi Lipniki. Wyjątkowej urody, przyjemna ścieżka wiedzie przez przebogaty, mazurski las. Wieś Lipniki położona jest ok. 2 km od drogi Jedwabno – Olsztyn. We wsi sklep spożywczy oraz nieczynny cmentarz ewangelicki. Lipniki to dawny majątek rycerski, data jego założenia nie jest znana, przypuszczalnie istniał już w czasach krzyżackich. Wieś położona jest w miejscu charakteryzującym się dużą różnorodnością ukształtowania terenu. Mamy tu elementy krajobrazu równinnego, jak i morenowego z licznymi pagórkami i wzniesieniami.

Po przekroczeniu granicy wsi kierujemy się na prawo betonową drogą, jadąc cały czas lasem. Po pokonaniu ponad 2 km., na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo gdyż w prawo droga wiedzie do wsi Burdąg. Po pokonaniu ok. 300 m. odbijamy w prawo, jadąc cały czas prosto, aż dotrzemy do drogi asfaltowej. Tu skręcamy w prawo, przejeżdżając w pobliżu turystycznej miejscowości Małszewo leżącej na lewo od drogi. Małszewo to wieś położona 6 km. na północ od Jedwabna, nad brzegiem jeziora Małszewskiego, lokowana w 1383 r. Zabudowa rozciągnięta jest wzdłuż linii brzegowej jeziora. Znajdziemy tu drewniane domy z XIX wieku i odbudowaną karczmę z XVIII wieku. W sąsiedztwie karczmy, nad strumieniem, stoi drewniany młyn wodny, nieopodal którego znajduje się zabytkowa lipa – pomnik przyrody. W pobliżu Małszewa, przy leśnej drodze ze wsi do Dłużka, położona jest Zamkowa Góra. Inne nazwy to Duża Góra i Zaklęta Góra – znajdowało się tam, jedno z dwóch w gminie Jedwabno – grodzisko pruskie Galindów. Na południowym krańcu wsi znajdują się stawy rybne oraz siedziba Jachtklubu – ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego. Na północnym krańcu widnieje osiedle domków letniskowych.

Jadąc dalej już po utwardzonej nawierzchni, po lewej stronie mijamy jezioro Małszewskie ciągnące się tu wzdłuż trasy niezwykle atrakcyjnej pod względem krajobrazowym. Pokonując 2 km. skręcamy w lewo i wjeżdżamy do miejscowości Burdąg. Wieś położona 4 km na północ od Jedwabna, przy drodze Pasym – Jedwabno, na przesmyku między jeziorami Małszewskim i Burdąg. To mazurska, stara wieś lokowana w 1383 r, obecnie murowana wciąż bogata drewnianymi domostwami, pierwotnie wybudowana na planie wielodrożnicy. Jest tu cmentarzysko średniowieczne w północnej części wsi przy jez. Małszewskim, znanych jest kilka informacji o cmentarzyskach z wczesnej epoki żelaza i wczesnośredniowiecznych, niestety bez bliższej lokalizacji. Nad obu jeziorami widać domy letniskowe. Zobaczyć tu można budynek szkoły z lat 20-tych XX wieku, kapliczkę z początku XX wieku, odwiedzić gospodarstwo agroturystyczne „Tadaj i Janina”. Jest tu także Ośrodek Wypoczynkowy Instytutu Farmaceutycznego.

Kiedy już znajdziemy się w miejscowości, kilka metrów dalej skręcamy w prawo koło przystanku PKS, naprzeciwko którego znajduje się sklep spożywczy. Jadąc dalej, po prawej stronie, na północny – zachód od jeziora Małszewskiego i na południowy – wschód od jeziora Burdąg znajduje się utytułowana karczma „Jagienka”, gdzie można zjeść prawdziwie regionalny posiłek. Wyjeżdżając ze wsi, po lewej czeka zachwycająca panorama na jezioro Burdąg. Za wsią w kierunku Jedwabna, po prawej stronie leży dawny cmentarz ewangelicki z zabytkowymi nagrobkami. Niedaleko, wędrując po tej samej stronie drogi dotrzemy do bunkra, będącego śladem tzw. Szczytnowskiej pozycji umocnionej z okresu II wojny światowej.

Dalsza część trasy, aż do końca wiedzie po drodze asfaltowej. Około 1,5 km za Burdągiem, po lewej stronie miniemy kolonię wsi Burdąg nazywanej potocznie „Cyrkiem” – znajdowała się tam niegdyś ferma drobiu. Za lasem, również po lewej stronie będzie okazja do obejrzenia hodowli owiec. Do zakończenia wycieczki pozostało już tylko 1,5 km, gdyż za chwilę dotrzemy z powrotem do Jedwabna. Tu możemy się posilić w Zajeździe Mazurskim i wrócić na parking.