menu

Szlak rowerowy "Juranda"

2016-08-02 15:34:46 (ost. akt: 2016-10-12 10:56:29)

Gmina Świętajno

Trasa: Spychowo cmentarz – Kolonia – Racibór – Piasutno – Leśniczówka Piasutno – Linia Hindenburga – Spychowo cmentarz

Długość trasy: 25,3 km, oznakowanie: kolor czerwony

Szlak ten prowadzi głównie drogami leśnymi, przy czym prawie połowa z nich to drogi utwardzone żwirem. Za wyjątkiem kilku krótkich odcinków prowadzi cały czas lasem i dlatego jest bardzo bezpieczny. Szlak ten jest skomunikowany ze szlakiem rowerowym niebieskim w okolicy Piasutna i ze szlakiem rowerowym zielonym w Spychowie, co umożliwia przedłużenie wycieczki dla turystów z lepszym przygotowaniem. Oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych szlaku najciekawszym obiektem jest na 19 km bunkier z II Wojny Światowej - jeden z niewielu na tym terenie zachowanych w całości.

Szlak rozpoczyna się na parkingu przylegającym do starego, ale wciąż funkcjonującego cmentarza. Nim ruszymy w trasę warto przyjrzeć się starym nagrobkom. Niemieckie imiona i polskobrzmiące nazwiska to rzeczywisty dowód na to, jak nawzajem ścierały się tu dwie kulturowo i językowo obce tradycje - polska i niemiecka. Od cmentarza jedziemy w prawo na wschód, przed nami 5 km odcinek leśny. Tam na pewno spotkamy stuletnie sosny. Mijać też będziemy pasy zrębów i młodego lasu (młodników), wszystko to jest wpisane w planowe i racjonalne gospodarowanie lasem. Dojeżdżamy do szosy, która wiedzie od wsi Kolonia do Raciborza. Skręcamy w prawo, po kilkuset metrach zjeżdżamy w lewo, na drogę gruntową.

Przed nami wieś Piasutno. Historia tej miejscowości zaczyna się w drugiej połowie XVII wieku i związana jest z rozpoczętą przez księcia pruskiego Fryderyka Wilhelma akcją osadniczą, której pierwszym etapem było karczowanie jeszcze wtedy dzikiej puszczy, a następnie lokowanie nowych wsi. Piasutno ulokowano 1678 roku. Osadnicy byli wolnymi ludźmi, ale obowiązywał ich czynsz, który płacili bezpośrednio do kasy księcia czyli do szkatuły i dlatego właśnie całą kolonizacyjną akcję i powstałe wsie nazywano szkatułowymi.

Z Piasutna wyjeżdżamy w kierunku północno - zachodnim z lewej strony ominiemy jezioro Piasutno. W lesie opisywany szlak będzie biegł na krótkim odcinku równolegle ze szlakiem rowerowym niebieskim. Przy Szkółce Leśnej Piasutno skręcamy w prawo na wschód i odtąd otoczeni będziemy zwartym, sosnowym lasem. Będziemy przejeżdżać obok jednego z niewielu zachowanych w całości bunkrów. Latem i jesienią nieco monotonną trasę można przerwać i co jakiś czas rozejrzeć się za jagodami, poziomkami, grzybami. Na pewno znajdziecie tu ich mnóstwo.

Dojeżdżamy do punktu widokowego jeziora Zyzdrój Mały. Jezioro jest typu rynnowego, pochodzenia polodowcowego. Latem na jeziorze można dostrzec kajakarzy, ponieważ jest ono częścią "Szlaku Rzeki Krutyni" jednego z najciekawszych i najpopularniejszych szlaków kajakowych Polski. Warto zboczyć z trasy by obejrzeć śluzę "Lalkę", znajduje się ona przy ujściu rz. Krutyni z jez. Zyzdrój Mały. Przed nami ostatni etap trasy. Jedziemy na południe szeroką żwirową drogą. Dalej po lewej stronie zobaczymy zobaczymy jezioro Spychowskie, a za chwilę znajdziemy się na parkingu przed spychowskim cmentarzem, gdzie szlak się kończy.

Kilometraż:

0,0 km - Parking przy cmentarzu wsi Spychowo przy drodze asfaltowej w kierunku Kolonii
0,5 km - Skręt w prawo w drogę leśną
0,9 km - Skrzyżowanie leśnych dróg – skręt w lewo
2,5 km - Rozdroże leśnych dróg – szlak prowadzi w lewo i dalej główną drogą
4,2 km - Skrzyżowanie z drogą utwardzaną – szlak prowadzi przez tę drogę i lekko w lewo w drogę mało używaną
4,8 km - dwa kolejne skrzyżowania leśnych dróg, przez obydwa szlak przechodzi na wprost prowadząc na tym odcinku lukiem w prawo
5,4 km - Początek wsi Kolonia, skrzyżowanie z drogą asfaltową – skręt w prawo
5,8 km - Początek wsi Racibórz, skręt w lewo w drogę gruntową i trzymając się często zakręcającej głównej drogi przez 5,5 km
10,3 km - Piasutno, dojeżdżamy do drogi asfaltowej dochodzącej z lewej – wjeżdżamy na tę drogę jadąc prosto
10,4 km - za zakrętem skręt w prawo w drogę asfaltową
10,5 km - na zakręcie w prawo dochodząca z lewej droga asfaltowa
10,6 km - na łuku w lewo odchodzące na wprost dwie drogi gruntowe – jedziemy łukiem w lewo
12,7 km - na łuku w lewo wraz z dochodzącą z lewej drogą gruntową dochodzi niebieski szlak rowerowy
13,2 km - rozdroże, szlak niebieski odchodzi w lewo, skręcamy w prawo
14,4 km - Skrzyżowanie leśnych dróg – skręt w lewo, po czym dwie dochodzące drogi leśne pierwsza z prawej a druga z lewej
14,9 km - Rozdroże leśnych dróg – szlak prowadzi w lewo i dalej główną drogą
17,5 km - skrzyżowanie z drogą utwardzaną – skręt w prawo
18,2 km - skrzyżowanie z drogą utwardzaną – szlak prowadzi przez tę drogę dalej prosto, po lewej przed skrzyżowaniem bunkier z II Wojny Światowej
22,4 km - dochodząca z lewej droga gruntowa, prowadzi nią niebieski szlak pieszy, dalej obydwa szlaki
biegną wspólnie
25,1 km - dochodząca z lewej droga gruntowa, kilkadziesiąt metrów dalej szlak niebieski odchodzi w lewo –
25,3 km - Parking przy cmentarzu wsi Spychowo – koniec szlaku