menu

Szlak rowerowy "Wielkich Jałowców"

2016-08-01 12:01:34 (ost. akt: 2016-09-27 11:42:32)

Miasto i Gmina Szczytno

Trasa: Szczytno - Prusowy Borek - Lipowiec - Zabiele - Szczytno - dł. 36 km

Trasa ta jest bardzo atrakcyjna przyrodniczo, gdyż jej znaczna część przebiega przez tereny leśne.
Charakterystycznym elementem krajobrazu są stare drzewostany, częściowo podmokłe. Przejeżdżając tą trasą mijamy pomniki przyrody, w tym największe na Mazurach (i w całej Polsce) jałowce, istnieje również możliwość spotkania interesujących gatunków ptaków takich jak: orlik krzykliwy, żuraw, bocian czarny.

0,0 km- W trasę ruszamy z Placu Juranda w Szczytnie. Kierujemy się na rondo, z którego zjeżdżamy na ul. Odrodzenia, przejeżdżamy przez główne skrzyżowanie i jedziemy ulicą Polską. Przed cmentarzem ewangelickim skręcamy w prawo, następnie ulicą Związku Jaszczurczego dojeżdżamy do przejazdu PKP, a następnie do końca ulicą Władysława IV.

3,0 km - Na rozjeździe wybieramy drogę w lewo, po prawej stronie mijamy stację transformatorową, a następnie jedziemy prosto szosą asfaltową.

5,5 km - Wieś Rudka , na końcu której przejeżdżamy przez most na rzece Wałpusz. Wzdłuż drogi widzimy stare, pojedyncze osiki, brzozy i sosny.

7,5 km - Po prawej stronie z oddali widoczna jest stara, samotna, rozłożysta sosna.

8,3 km - Wieś Prusowy Borek - przejeżdżamy przez nią drogą brukową, następnie wjeżdżamy na asfalt, by po chwili kontynuować trasę drogą nieutwardzoną w kierunku lasu (stąd do Lipowca jest 7 km).

9,2 km - Wjeżdżamy w piękny bór mieszany, trzymając się cały czas drogi.

10,3 km - Po lewej stronie mijamy leśny parking - w dalszym ciągu jedziemy prosto.

11,2 km - Przecinamy skrzyżowanie leśnych dróg.

12,3 km - Przejeżdżamy przez kolejne skrzyżowanie dróg leśnych.Po około 600 m przecinamy rzekę Strugę.

13,3 km - Mijamy kolejny parking leśny.

15,5 km - Wyjeżdżamy na szosę asfaltową Szczytno - Lipowiec i skręcamy w prawo, po 800 m dojeżdżamy do Lipowca.

17,4 km - Przejeżdżamy przez wieś Lipowiec, przed jej końcem skręcamy w prawo w kierunku Zieleńca Małego. Prowadzi nas droga brukowa z piaszczystym poboczem. Po około 500 m dojeżdżamy do skraju lasu, dalej wybieramy drogę po prawej stronie, biegnącą wzdłuż samotnych gospodarstw.

18,5 km - Około 100m za ostatnim gospodarstwem skręcamy w lewo, nieco pod górkę, w oddali widać okazałe jałowce rosnące po obu stronach drogi.

19,0 km - Mijamy jałowce i zjeżdżamy w dół, ok.150 m za leśnym parkingiem podziwiamy najbardziej okazały jałowiec, niestety już od kilku lat martwy. Jego wiek ocenia się na ok. 220 lat. Jest to największy jałowiec w Polsce. Cofamy się do drogi, z której skręcaliśmy do jałowców i wykonujemy skręt w lewo.

20,9 km - Dojeżdżamy do grupy starych drzew. Po stronie prawej widzimy rząd lip, po lewej dwa okazałe, stare dęby, będące pomnikami przyrody. Jadąc dalej wjeżdżamy prosto do lasu jest to bór mieszany, miejscami podmokły.

22,2 km - Przejeżdżamy przez mostek na rzece Struga. Teren bardzo interesujący przyrodniczo, podmokłe łąki śródleśne.

23,5 km - Po prawej stronie mijamy stary okazały dąb, dalej przecinamy skrzyżowanie, jedziemy prosto.

24,7 km - Zaczyna się asfalt, wyjeżdżamy z lasu, po dalszych 300 m przejeżdżamy przez most na rzece Wałpusz i jedziemy
do wsi Zabiele.

26,0 km - Dojeżdżamy do końca wsi, tam na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i 10 km odcinkiem asfaltowej szosy przez piękne, mieszane, wysokopienne lasy jedziemy do Szczytna.

36,0 km - Wracając do Szczytna po prawej stronie mijamy stację transformatorową Wjeżdżamy na ulicę Władysława IV. Trasę kończymy tak jak zaczęliśmy w Szczytnie.