menu

Leśne ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne

2016-07-29 10:06:54 (ost. akt: 2016-10-17 11:03:17)

GMINA SZCZYTNO

Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Jęczniki"
Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jęczniki" położona jest w Leśnictwie Jęczniki. Trasa została wyznaczona w 1998 roku, w atrakcyjnym, pokrytym mieszanym lasem pagórkowatym terenie moreny czołowej, pomiędzy dwoma jeziorami: Sasek Wielki a Gromskim. Ścieżka jest propozycją spaceru po lesie. Trasa o długości 3,5 km zabierze nam ponad trzy godziny czasu. Na szlaku jest umieszczonych 12 dużych, czytelnych i bogato ilustrowanych tablic przedstawiających zarówno rolę jaką pełnia las w życiu człowieka, fazy jego rozwoju, gatunki drzew oraz zagadnienia związane z edukacją, a także codzienna praca leśników.
Ścieżka edukacyjna „Jęczniki" zachwyca nas swą dzikością i naturalnością. Spacerując, odnosimy wrażenie, że jesteśmy na dzikiej ścieżce a na nasuwające się pytania „wyrastają" tablice informacyjne.

Ścieżka przyrodnicza „ Aleja Jałowców” w Lipowcu
(ze Szczytna w kierunku miejscowości Zabiele, (w odległości około 7 km od Szczytna) do leśniczówki Lipnik)
Aktywna współpraca Nadleśnictwa ze szkołami z naszego terenu zaowocowała powstaniem mini ścieżki edukacyjnej na terenie leśnictwa Wesoły Grunt prezentującej walory przyrodnicze okolic Lipowca tj. słynne jałowce oraz dęby pomnikowe. Środki na ten cel szkoła w Lipowcu pozyskała z fundacji polsko – amerykańskiej natomiast do współpracy oprócz Nadleśnictwa została zaangażowana lokalna społeczność, która zobowiązała się do utrzymania ładu i porządku na trasie ścieżki.

Leśna ścieżka edukacyjna „Szkółka Dębówko”

Znajduje się we wsi Dębówko. Dojazd ze Szczytna w kierunku Biskupca

Leśna ścieżka edukacyjna „Szkółka Leśna w Dębówku" jest przeznaczona głównie grupom zorganizowanym i szkołom. Powstała w 2000 roku na Szkółce Leśnej w starym, sosnowym lesie. Ma zupełnie inny charakter i spełnia inną rolę niż ścieżka edukacyjna „Jęczniki". Bliskość Szczytna i łatwy dojazd wpłynęły na to, że ścieżkę odwiedzają przede wszystkim przedszkola i szkoły ze Szczytna. Szlak o tematyce hodowlanej ma stanowić ułatwienie dla nauczycieli okolicznych szkół w prowadzeniu tzw. „lekcji w lesie", a uczniom i innym osobom zainteresowanym tematyką leśną, zgłębienie jej tajemnic. Dzieci i młodzież mogą poznawać las „od ziarenka" poprzez wszystkie etapy jego hodowli.

Na trasie ścieżki znajduje się „Leśna Klasa" wyposażona w tablice i plansze edukacyjne, gdzie można usiąść i przeanalizować poznaną wiedzę, określić przy pomocy przewodnika gatunki drzew po liściu, korze. Odbywają się tu lekcje przyrody i plenery plastyczne dla dzieci i młodzieży.

GMINA ŚWIĘTAJNO

Leśna ścieżka dydaktyczna + ścieżka zdrowia
Ścieżka prowadzi od siedziby Nadleśnictwa Spychowo nad jez. Spychowskim do jez. Cichego (dł. 4 km)

Leśna ścieżka dydaktyczna
wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Marksoby wytyczona w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego (dł. 3,5 km)

Ścieżka "Niedźwiedzi Kąt"
Początek ścieżki przy siedzibie nadleśnictwa, nad jeziorem Spychowo, prowadzi przez pobliski las ukazując różnorodne siedliska leśne. Na trasie są tablice z informacjami o budowa drzewostanów, gospodarce leśnej, procesów zachodzących w ekosystemach leśnych, rola lasu, siedliska przyrodniczo – leśne, eutrofizacja i krążenie wód w jeziorach.(dł. 3,5km)

Ścieżka "Klon"
ścieżka prowadzi przez pobliski las i żwirownię (dł. 3km) Wieś Klon, początek ścieżki przy budynku szkoły, trasa prowadzi przez pobliski las, żwirownie. Na trasie znajdują się tablice z informacjami o historii wsi Klon, charakterystyka siedlisk przyrodniczych, opis głównych gatunków drzew leśnych, żwirownia, punkt widokowy, na Klonowej Górze. Ścieżką opiekują się uczniowie SP w Klonie. Na trasie znajduje się punkt dokarmiania zwierzyny.

Ścieżka "Marksewo" ścieżka prowadzi wzdłuż jeziora Marksewo (dł. 2,5km)
Początek ścieżki w pobliżu wsi Jerutki, osiedle domków letniskowych, trasa prowadzi przez las wzdłuż jeziora Marksewo. Na trasie tablice z informacjami o trasie ścieżki i zasadami porządkowymi, historia umocnień, poznaniu drzew i zwierząt leśnych, budowa jeziora. Ścieżka skierowana jest do turystów – letników, trasa spacerowa z tablicami dydaktycznymi.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie "Pupy"
przy trasie Jedwabno - Dłużek (dł. 3 km)


GMINA WIELBARK

Ścieżka dydaktyczna przy trasie Jedwabno – Dłużek (dł. 3 km)
Leśna ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Wielbark z Wielbarka w kierunku Jedwabna (dł. 2 km)