menu

Historia gminy Jedwabno

2016-07-19 15:51:45 (ost. akt: 2016-10-12 10:48:48)

Jedwabno było drugim po Małdze ośrodkiem ludności staropruskiej w części puszczy Patrąk, której pozostałość stanowią dzisiejsze lasy Napiwodzkie, Dłużeckie i częściowo Korpelskie. Jego istnienie sięga okresu przedkrzyżackiego. Oprócz osiedla istniało tu również grodzisko staropruskie. W 1380 r Krzyżacy zbudowali nad Jeziorem Jedwabskim zameczek myśliwski o charakterze obronnym. Jedwabno posiadało tradycję starej wsi bartnickiej, o której wspominają księgi czynszowe skarbnika zakonnego z 1436r. Z postępem trzebieży okolicznej puszczy osiadali tu także liczni rolnicy polscy. Według rejestrów z 1579 r. Jedwabno obejmowało 66 włók, a w 1782r. liczyło 57 dymów i było osiedlem targowym na starym, ożywionym szlaku. W dawnych zapisach miejscowość Jedwabno występowała pod nazwą "Gedewewe ".

Gmina Jedwabno została utworzona w Powiecie Szczycieńskim uchwałą Nr XXI/83/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 6 grudnia 1972 r.