menu

Charakterystyka gminy Jedwabno

2016-07-19 15:48:06 (ost. akt: 2016-07-25 14:32:28)

Gmina Jedwabno jest położona w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Jest terenem unikalnym pod względem przyrodniczo-krajobrazowym.
Stanowi jedną z siedmiu gmin Powiatu Szczycieńskiego. Powierzchnia gminy wynosi 31.151 ha. Teren jest pofałdowany, a ponad 60 % powierzchni stanowią jeziora i lasy. Na terenie gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody: rezerwat leśny "Dęby Napiwodzkie", rezerwat faunistyczny "Małga" oraz rezerwat torfowiskowy "Galwica".
Zameldowanych jest tu na pobyt stały około 3716 mieszkańców.