menu

Oferta turystyczna gminy Świętajno

2016-07-19 15:41:16 (ost. akt: 2016-10-12 10:49:50)

Z uwagi na położenie wśród lasów i jezior, gmina jest atrakcyjna turystycznie. Uroda i czystość wód , rozpostartych wśród rozległych drzewostanów, torfowisk, zagajników z bogactwem runa leśnego, stanowiskami roślin chronionych i mnóstwem dzikiej zwierzyny, czynią z gminy wyjątkowy region rekreacyjny i wypoczynkowy. Bogate kompleksy leśne, pozostałe po nieprzeniknionych borach i kniejach, są urzekającym swą powagą i spokojem, zasadniczym elementem krajobrazu, prawdziwą ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Większość wód obfituje w różne gatunki ryb. Na terenie gminy działają koła myśliwskie, dobrze rozwinięta jest gospodarka leśna i rybacka (Nadleśnictwo Spychowo, Stanica PZW "Racibór", Spółka z o.o. "Piasutno").

Gmina Świętajno ma bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej, pieszej, wodnej, rowerowej, konnej. Wytyczone zostały liczne lokalne szlaki, które świetnie nadają się do spacerów i przejażdżek. Wiodą one przede wszystkim przez lasy umożliwiając osobom korzystającym z nich kontakt z naturą oraz zdobycie podstawowych informacji przyrodniczych i historycznych. Duży udział w wytyczaniu i urządzaniu lokalnych tras wniosło Nadleśnictwo Spychowo. Przez teren gminy przebiega szereg szlaków turystycznych o charakterze ponadlokalnym. Najważniejszym jest Szlak Krutyni (kajakowy) -jeden z najpopularniejszych i najbardziej urozmaiconych szlaków wodnych w kraju. Przez teren gminy wiedzie odcinek około 9 km tego bardzo popularnego szlaku.

Na terenie gminy istnieje kilkaset działek rekreacyjnych w znacznej części zabudowanych domami letniskowymi. Największe osiedla letniskowe mieszczą się w okolicach wsi Spychowo, Kierwik, Koczek, Połom, Piasutno, Powałczyn, Jerutki, Racibór.