menu

Historia gminy Dźwierzuty

2016-07-19 15:36:59 (ost. akt: 2016-08-26 15:10:24)

Przed podbojem krzyżackim gmina Dźwierzuty jak i sąsiednie gminy dzisiejszego powiatu szczycieńskiego była częścią Galindii, a następnie częścią prokuratorii szczycieńskiej przeznaczoną do nadań dla rycerstwa w zamian za zasługi dla zakonu. Obdarowani rycerze we własnym zakresie zakładali nowe wsie czynszowe, dwory i folwarki, a także często sprzedawali, zamieniali lub tracili własne majątki. Stąd początki większości miejscowości na terenie gminy sięgają XIV - XV wieku.
Same Dźwierzuty powstały w 1374 roku jako siedziba rodu von Wildenau. Z zapisków wiadomo, że w 1383 roku był tu już zamek a w 1399 roku kościół. Warto nadmienić, że sama nazwa Dźwierzuty używana była przez okoliczną ludność mazurską i jest polonizacją staropruskiej nazwy Swersutten. W roku 1483 powstaje tu pierwszy młyn wodny, a podobne przywileje młyńskie posiadały również i inne sąsiednie miejscowości. Do tej tradycji odwołuje się współczesny herb gminy Dźwierzuty. W 1945 roku po zakończeniu działań wojennych zarówno do Dźwierzut jak i innych miejscowości następuje częściowy powrót dawnych mieszkańców, a także coraz silniejszy napływ ludności polskiej z Mazowsza oraz repatriantów z dawnych Kresów Wschodnich. Powstają wówczas także struktury polskiej administracji państwowej, oświaty oraz rozwój spółdzielczości i zakładów pracy. Od stycznia 1973 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju Dźwierzuty stają się siedzibą gminy.