menu

Charakterystyka gminy Wielbark

2016-07-19 15:27:28 (ost. akt: 2016-08-19 15:35:27)

Gmina Wielbark leży na styku Równiny Mazurskiej oraz Równiny Kurpiowskiej, zajmując około 348 km2. Liczy około 6500 mieszkańców.
Sieć osadnicza to jeden duży ośrodek - miejscowość Wielbark (ok. 2900 mieszkańców), 34 małe wsie i osady, z których jedynie 4 mają ponad 200 mieszkańców.
O walorach regionu i okolicy decyduje wyjątkowe położenie geograficzne (otoczenie lasów, jezior i rzek) oraz bogata przeszłość historyczna. Do najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego gminy należą: dość dobrze zachowana dawna zabudowa miejska Wielbarka, liczne przykłady dawnego budownictwa wiejskiego i historyczna struktura sieci osadniczej oraz bardzo charakterystyczny, zdominowany przez rozległe podmokłe łąki i zamykające horyzont lasy krajobraz ubogiej równiny sandrowej.