menu

„Wieś to styl życia - w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”

2020-06-15 07:49:17 (ost. akt: 2020-09-23 07:59:23)
Autor projektu: Rafał Wilczek

Autor projektu: Rafał Wilczek

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego uzyskała blisko 40 tys. dotacji (100% wartości projektu) na opracowanie i wydanie publikacji promocyjnej pn.: „Wieś to styl życia - w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego uzyskała blisko 40 tys. dotacji (100% wartości projektu) na opracowanie i wydanie publikacji promocyjnej pn.: „Wieś to styl życia – w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”.


Operacja realizowana w ramach działania Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Celem projektu jest promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Tematem przewodnim będzie żywność, kulinaria i tradycyjna kuchnia mazurska z obszaru wsi mazurskich (zasięg 10 powiatów z woj. warmińsko-mazurskiego).

Przepisy kulinarne oraz ich fotografie zostaną pozyskane przede wszystkim poprzez zorganizowane trzy warsztaty kulinarne, tzw. pisanie treści na „żywo” („żywa książka”).
Warsztaty, w których weźmie udział 30 mieszkańców wsi z powiatu szczycieńskiego, będą również świetną okazją na przekazanie im wiedzy m.in. nt. rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, małego przetwórstwa lokalnego, zbiorowych punktów sprzedaży, tworzenie wsi tematycznych, promocja i wytwarzanie kulinarnych produktów lokalnych.

Mają być, także sposobem na zaangażowanie lokalnej społeczności (7 gmin wiejskich powiatu szczycieńskiego) w tworzenie produktu lokalnego, co umożliwi jednocześnie pozyskanie fotografii dań ujętych w publikacji, przetestowanie pozyskanych przepisów kulinarnych, aktywizację mieszkańców wsi, prezentację i promocję dziedzictwa kulturowego i kulinarnego mazurskich wsi.

Do realizacji zostali zaproszeni partnerzy:
* Powiat Szczycieński
* Stowarzyszenie "Pozytywnie i do przodu"
* Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia-Kraina Kreatywności
* Stowarzyszenie Związek Mazurski

Operacja pn. "Wieś to styl życia – w poszukiwaniu mazurskiej kuchni”
ma na celu zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 https://m.powiatszczycienski.pl/2020/09/orig/stopka-lot-34610.png